KASZUBY 4x4 Offroad

KASZUBY 4x4 Offroad

54° 16' 28.60" N 18° 10' 51.90" E

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Terenowych i Zabytkowych Kaszuby 4x4, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych przekazywanych przez osoby trzecie.
 2. Terminy określone w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:
  My – Landingi Sp. z o.o., siedzibą ul. Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449404, z kapitałem zakładowym 10 950 zł, wpłaconym w całości, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: +48 539 303 900;
          Serwis – strona internetowa pod adresem https://landingi.com. oraz platforma internetowa dostępna pod adresem https://new.landingi.com, a także wszystkie ich podstrony oraz inne strony będące własnością lub będące administrowane przez Nas.
          Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem https://new.landingi.com, a także wszystkie ich podstrony
          Strony – Ty i My.
          Ty – osoba fizyczna, która podaje Nam swoje dane osobowe.
          RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  § 2

  Administrator Danych
  i uprawnienia osób, których dane dotyczą

      Jesteśmy administratorem Twoich danych w rozumieniu RODO.
      Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych.
      Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
      Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      Możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na nas przez przepisy prawa.

  § 3

  Przetwarzanie danych w Serwisie i Platformie

      W przypadku osób, które odwiedzają Serwis, ale nie są zarejestrowanymi użytkownikami, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków.
      Jeżeli wypełniasz formularz, w którym podajesz swoje dane osobowe, informacje o przetwarzaniu danych znajdują się pod formularzem.
      Jeżeli posiadasz dostęp do Platformy możesz zalogować się na swoje konto i możesz w łatwy sposób zmienić swoje dane, w tym je zaktualizować, usunąć oraz przenieść poprzez eksport danych zapisanych w Platformie do formatu .csv. Jeżeli nie posiadasz dostępu do Platformy - skontaktuj się z nami, pod adresem wskazanym w §7 ust. 2, w celu wykonania ww. uprawnień.
      Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji, logowania, korzystania z Serwisu (SSL).
      Obsługa Płatności odbywa się poza Serwisem. Dane osobowe lub dane dotyczące Twojej karty kredytowej potrzebne do dokonania płatności zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez zewnętrzny kanał płatności.
      Dane osobowe podawane w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem uprawnionych przez Ciebie osób.
      W związku z obsługą przetwarzania Twoich danych, możemy przekazywać Twoje dane do państwa trzeciego, zachowując przy tym najwyższe standardy ochrony danych oraz przy poszanowaniu przepisów RODO.
      Możemy podpowierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się grup odbiorców: systemy typu CRM, CMS, systemy do email marketingu, operatorzy płatności, systemy analityczne.

  § 4

  Ochrona danych w postępowaniu rekrutacyjnym

      Podczas prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie nam przekazanym, w szczególności za pośrednictwem jednego z wybranych przez nas serwisów służących do zamieszczania ofert pracy i kojarzenia pracowników z pracodawcami.
      Wszelkie zgody oraz informacje dotyczące Twoich danych osobowych udzielane są przez Ciebie w ramach ww. serwisów. Jeżeli przetwarzanie danych przez nas wymagać będzie dodatkowych działań od Ciebie, poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową.

  § 5

  Bezpieczeństwo danych

      Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o odpowiednim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
      Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
      Przeprowadzamy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na nas przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
      Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
      Regularnie testujemy bezpieczeństwo naszych systemów oraz mamy wdrożoną procedurę tworzenia kopii zapasowych (tzw. backup).
      Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Powierzenie przetwarzania danych zachodzi wyłącznie na podstawie stosownych umów.

  § 6

  Cookies

      Korzystamy z następujących plików cookies:
          „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz utrzymanie Twojej sesji w Serwisie;
          „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień;
          „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
          “statystyczne”, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o odwiedzających Serwis.
      Serwis, Platforma i każdy Landing page korzysta z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu, Platformy albo każdego Landing Page. Są to narzędzia do analityki internetowej – nasze autorskie rozwiązania albo zewnętrzne, które implementuje w Landing page użytkownik. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu, Platformy albo każdego Landing page i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Oba narzędzia gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.
      Każda osoba przeglądająca Serwis, Platformę albo każdy Landing Page powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej usługi przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

  § 7

  Postanowienia końcowe

      Możesz w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
      Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pawła Sałajczyka, z którym można kontaktować się w następujący sposób: ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice, tel.:+48 602 325 562, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
      Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 i zastępuje wcześniejsze dokumenty dot. ochrony danych osobowych.